Het werven van personeel gebeurt nu nog vaak adhoc en kan daardoor kostbaar zijn. Met het oog op de toekomst is het verstandig nu alvast te investeren in het aanleggen van talentpools. Lees in dit tips & tricks artikel hoe je dit aan kan pakken.

80% van de leidinggevenden gelooft in employer branding

Uit een enquête van LinkedIn blijkt dat 80% van de leidinggevenden erkent dat employer branding een grote invloed heeft op hun succes in het werven van talent. Zelfs wanneer je een kandidaat niet aanneemt kan deze wel als ambassadeur fungeren voor jouw bedrijf binnen zijn netwerk. Maar hoe leg je een talentpool aan?

Download dit tips & tricks artikel en leer hoe je vacatures sneller invult tegen lagere wervingskosten.